Een hypotheek voor ZZP’ers en ondernemers

Bij Robuust snappen we ondernemers en hun dromen

Er zit schot in de zaak!

Je bent langer dan drie jaar bezig, ziet je bedrijf groeien en je inkomen dus ook. Je wilt een huis kopen dat daarbij past. Dat begrijpen we bij Robuust.

Daarom toetsen we bij ondernemers het inkomen op basis van de afgelopen drie kalenderjaren, waarin je laatste jaar het zwaarst meetelt. Ondernemers kunnen tot maximaal 90% van hun inkomen laten meetellen voor een hypotheekaanvraag. Bepaalde vrije beroepen kunnen vaak zelfs hun volledige inkomen laten meetellen.

Onderneem je nog geen drie jaar? Kijk dan op bij onze pagina voor startende ondernemers.

Inkomensverklaring Ondernemer

Om een Robuust Hypotheek aan te vragen heb je een Inkomensverklaring Ondernemer nodig. Je kan de inkomensverklaring laten opstellen door een aantal rekenexperts. Informatie over deze rekenexperts en het doen van een aanvraag kan je vinden op de website van NHG. Op de inkomensverklaring staat het toetsinkomen. Dat hebben wij nodig om je maximale hypotheek te berekenen. 

Toetsinkomen hypotheek voor ondernemers

Je toetsinkomen wordt bepaald over de winst van de afgelopen drie kalenderjaren.

Maar we begrijpen bij Robuust best dat jij als ondernemer kan zijn gegroeid. Daar houden we rekening mee. De winst die jij twee kalenderjaren geleden hebt gemaakt, wordt één keer meegerekend. De winst van vorig kalenderjaar wordt twee keer meegerekend. En de winst van het afgelopen kalenderjaar? Die wordt maar liefst drie keer meegenomen. Dat betekent dat je laatste jaar net zo zwaar weegt als de twee jaren daarvoor!

Vrij beroep? Je inkomen telt tot 100% mee!

Ondernemers kunnen een hypotheek krijgen van maximaal 90% van de waarde van de woning. In sommige gevallen verstrekt Robuust maar liefst 100% van de marktwaarde. Dat is het geval wanneer je een relevante specialistische vooropleiding op minimaal hbo- of wo-opleiding hebt afgerond in een van de volgende sectoren:

Een (versimpeld) rekenvoorbeeld

Hoe berekenen we je inkomen als ondernemer? Stel, je winst en de weging daarvan over de afgelopen drie boekjaren zijn als volgt:

2017: 30.000 (x 1 = 30.000)

2018: 40.000 (x 2 = 80.000)

2019: 60.000 (x 3 = 180.000)

Het totaalbedrag van 290.000 euro deel je door zes. In dit rekenvoorbeeld hanteert Robuust dus in 2018 48.333 euro als inkomen, waarvan 100% in aanmerking komt voor een hypotheek. Wanneer we een gewoon gemiddelde zouden nemen over de afgelopen drie jaar, dan slechts 43.333 euro als inkomen tellen, waarvan 100% wordt gebruikt.

Ondernemers en een hypotheek met NHG

Wil je als ondernemer een Robuust Hypotheek aanvragen met Nationale Hypotheek Garantie (NHG)? Dat kan in 2019 tot de kostengrens van 290.000 euro en tot 100% van de waarde van de woning. 

Beoordeling inkomen NHG

Voor de berekening telt het gemiddelde van de afgelopen drie boekjaren van je inkomen. Heb je in het laatste jaar minder verdiend dan over het gemiddelde van de afgelopen drie jaar? Dan telt het laatste jaar als inkomen. Daarnaast moet je ook de cijfers inleveren van het lopende boekjaar. Die cijfers moeten in lijn zijn met het gemiddelde over de afgelopen drie jaar, of jouw laatste boekjaar wanneer dat lager is dan dat gemiddelde.

Voor het aanvragen van een Robuust Hypotheek moet je een Inkomensverklaring Ondernemer aanleveren. Dit kan je alleen op laten stellen bij een van de daarvoor aangewezen rekenexperts. Informatie over deze rekenexperts en het doen van een aanvraag kan je vinden op de website van NHG. Sociale uitkeringen tellen niet mee voor de NHG-inkomensverklaring.