Een hypotheek voor ZZP’ers en ondernemers

Bij Robuust snappen we ondernemers en hun dromen

Je bent langer dan drie jaar bezig, ziet je bedrijf groeien en je inkomen dus ook. Je wilt een huis kopen dat daarbij past. Dat begrijpen we bij Robuust. Ondernemers kunnen tot maximaal 90% van de waarde van de woning lenen (niet-NHG).  Soms kun je bij ons tot 100% van de waarde van je woning lenen. Dit is afhankelijk van je beroep. Wij rekenen bij ondernemers met het inkomen op basis van de afgelopen drie kalenderjaren, waarin je laatste jaar het zwaarst meetelt. Wil je als ondernemer een hypotheek met NHG afsluiten? Dan gelden hiervoor de NHG normen. 

Maximale hypotheek voor ondernemers en ZZP'ers

Je inkomen wordt bepaald over de winst van de afgelopen drie kalenderjaren. Maar we begrijpen bij Robuust best dat jij als ondernemer kan zijn gegroeid. Daar houden we rekening mee. De winst die jij twee kalenderjaren geleden hebt gemaakt, wordt één keer meegerekend. De winst van vorig kalenderjaar wordt twee keer meegerekend. En de winst van het afgelopen kalenderjaar? Die wordt maar liefst drie keer meegenomen. Dat betekent dat je laatste jaar net zo zwaar weegt als de twee jaren daarvoor!

Een (versimpeld) rekenvoorbeeld

Hoe berekenen we je inkomen als ondernemer? Stel, je winst en de weging daarvan over de afgelopen drie boekjaren zijn als volgt:

2018: 30.000 (x 1 = 30.000)

2019: 40.000 (x 2 = 80.000)

2020: 60.000 (x 3 = 180.000)

Het totaalbedrag van 290.000 euro (30.000 + 80.000 + 180.000 euro) deel je door zes. In dit rekenvoorbeeld rekent Robuust dus met 48.333 euro als inkomen. Wanneer we een gewoon gemiddelde zouden nemen over de afgelopen drie jaar, dan rekent Robuust maar met 43.333 euro als inkomen. Dit scheelt aanzienlijk in wat je aan maximale hypotheek kunt krijgen.

Inkomensverklaring Ondernemer

Om een Robuust Hypotheek aan te vragen heb je een Inkomensverklaring Ondernemer nodig. Je kan de inkomensverklaring laten opstellen door een aantal rekenexperts. Informatie over deze rekenexperts en het doen van een aanvraag kan je vinden op de website van NHG. Op de inkomensverklaring staat het toetsinkomen. Daarmee berekenen wij jouw maximale hypotheek. Sociale uitkeringen tellen niet mee voor de NHG-inkomensverklaring.

Vrij beroep? Je mag tot 100% van de waarde van de woning lenen!

Ondernemers kunnen een hypotheek krijgen van maximaal 90% van de waarde van de woning. In sommige gevallen verstrekt Robuust maar liefst 100% van de marktwaarde. Dat is het geval wanneer je een relevante specialistische vooropleiding op minimaal hbo- of wo-opleiding hebt afgerond in een van de volgende sectoren:

Ondernemers en een hypotheek met NHG

Wil je als ondernemer een Robuust Hypotheek aanvragen met Nationale Hypotheek Garantie (NHG)? Dan mag je 100% van de waarde van de woning lenen. Bekijk de website van NHG voor de kostengrens.

Beoordeling inkomen NHG

Voor de berekening telt het gemiddelde van de afgelopen drie boekjaren van je inkomen. Heb je in het laatste jaar minder verdiend dan over het gemiddelde van de afgelopen drie jaar? Dan telt het laatste jaar als inkomen. Ook moet je de cijfers inleveren van het lopende boekjaar. Die cijfers moeten in lijn zijn met het gemiddelde over de afgelopen drie jaar, of jouw laatste boekjaar wanneer dat lager is dan dat gemiddelde.