Nationale Hypotheek Garantie

Zeker van je huis, nu en later

Robuust begrijpt dat jij graag zeker bent van je huis. Daarom accepteren wij hypotheken met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Met NHG beperk je de risico’s van het niet meer kunnen betalen van je huis. Bijvoorbeeld bij een echtscheiding, of het verliezen van je baan of door andere veranderingen die van invloed zijn op je financiële situatie.

Wat is Nationale Hypotheek Garantie?

Nederlanders verzekeren zich maar wat graag. En niet alleen verplichte of sociale verzekeringen, zoals je zorg-, aansprakelijkheidsverzekering, WW of AOW. We sluiten ook veel onverplichte verzekeringen af. Zoals bijvoorbeeld je telefoonverzekering of reisverzekering.

NHG valt in die laatste categorie. Het is vergelijkbaar met een onverplichte verzekering voor wanneer je je hypotheek niet meer kan betalen. Je betaalt voor een NHG hypotheek een premie van 0,6% over het totale hypotheekbedrag. Deze kosten zijn aftrekbaar voor de belasting.

Hoe krijg je NHG?

Je kan NHG aanvragen wanneer je hypotheek niet hoger uitvalt dan de gemiddelde huizenprijs (kostengrens NHG). De gemiddelde kostengrens voor dit jaar vind je op de website van NHG. Wanneer je energiebesparende maatregelen in je huis neemt, dan mag je hier bovenop nog 6% extra lenen. Voor NHG geldt een maximaal bedrag. Je hypotheeklasten moeten voldoen aan de normen voor verantwoord lenen van het Nibud. Vaak is de rente voor een hypotheek met NHG lager dan een hypotheek zonder NHG.

Meer over NHG

Waartegen ben je verzekerd?

‘Je hypotheek niet meer kunnen betalen’ is een vaag begrip. Het is niet zoiets als een kapot schermpje van je iPhone laten repareren, of een camera die in Guatemala in het water is gevallen. En daarom zijn er voorwaarden aan verbonden, die per geval worden bekeken.  Iedere situatie is uniek, ieder aanvraag wordt afzonderlijk beoordeeld.

Je hypotheek niet meer kunnen betalen moet voor NHG buiten jouw schuld om gebeuren. Als je goed kan uitleggen waarom je je hypotheek niet meer kan betalen, dan helpt NHG. Ook kan NHG een restschuld kwijtschelden bij gedwongen verkoop van je huis. Het gaat dan om situaties zoals werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, scheiding of overlijden van je partner.

 

Vind jouw adviseur


Verhuisregeling senioren (NHG)

Als je binnen nu en 10 jaar AOW ontvangt, dan houden we bij je hypotheekaanvraag rekening met dit inkomen. Meestal is dit inkomen lager dan je inkomen uit loondienst of ondernemerschap. Hierdoor wordt het lastig om te verhuizen naar een andere koopwoning. Maar NHG heeft hier iets op bedacht: de senioren verhuisregeling.

Bij een standaard maximale hypotheekberekening gaan wij ervan uit dat je rente en aflossing betaalt. Heb je een aflossingsvrije hypotheek? Dan zijn je maandelijkse lasten lager omdat je alleen maar rente betaalt en de lening niet terugbetaalt. Bij de senioren verhuisregeling houden we dan ook rekening met die aflossingsvrije hypotheek. We kijken naar de werkelijke hypotheeklasten die je gaat betalen voor je nieuwe hypotheek. Hierdoor kan je soms meer lenen dan bij een standaard hypotheekberekening.

Voorwaarden senioren verhuisregeling met NHG

  • Lagere maandlasten

    Je bent al in het bezit van een koopwoning, je gaat verhuizen naar een andere koopwoning én je nieuwe hypotheek heeft dezelfde of lagere maandlasten dan je oude hypotheek.
  • Rente 20 jaar vastzetten

    Je moet de rente van je hypotheek minimaal voor 20 jaar vastzetten. Soms mag je hiervan afwijken. Vraag je hypotheekadviseur welke mogelijkheden er zijn in jouw situatie.
  • Nieuwe hypotheek met NHG

    Je sluit een hypotheek met NHG af.

En wat gebeurt er als ik niet meer kan betalen?

Als je je hypotheek niet meer kan betalen en dat is niet jouw schuld, dan gaat NHG met jou en je hypotheekverstrekker in gesprek. Samen gaan jullie kijken of je je woning toch kan blijven betalen. Als er echt niets anders opzit, dan zal het huis worden verkocht. Zit je daardoor met een restschuld? Dan betaalt NHG die aan de hypotheekverstrekker en regelt met jou een betalingsregeling. Wanneer je volledig te vertrouwen bent, kan NHG de restschuld zelfs helemaal kwijtschelden.
Meer informatie

Waarom is er maar één partij voor NHG?

De NHG wordt uitgegeven door Stichting Waarborgfonds Eigen Woning (WEW): een stichting zonder commercieel belang. De stichting is in 1993 opgericht door het voormalige Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Stichting WEW heeft als doel dat een huis kopen en behouden voor zoveel mogelijk mensen bereikbaar moet zijn.

Dat is ook de reden van het maximumbedrag voor de NHG. Als je hypotheek hoger uitvalt dan het gemiddelde, kies je zelf voor het risico om je huis niet te kunnen verzekeren.

Meer informatie