Mark de Bruijn verduidelijkt de meeneemregeling

Accountmanager Mark de Bruijn van Robuust Hypotheken verduidelijkt de meeneemregeling

Mark de Bruijn, Accountmanager Robuust Hypotheken, legt je graag meer uit over de meeneemregeling.

Als jouw klant gebruik wil maken van de meeneemregeling, ook wel bekend als verhuisregeling, is het als adviseur belangrijk om met een aantal zaken rekening te houden. Dit draagt bij om eventuele teleurstellingen te voorkomen.

DE VOORWAARDEN
De klant neemt de rentecondities mee, waaronder de resterende rentevaste periode, maar ook de resterende economische looptijd van het mee te nemen leningdeel- of delen. Houd rekening met een mogelijke wijziging van de risicoklasse, die kan zowel hoger als lager uitvallen, afhankelijk van de waarde van de nieuwe woning. Een eventuele verhoging kan in tegenstelling tot het meegenomen deel wel met een economische looptijd van 30 jaar.
Het meenemen van de hypotheek is een nieuw risico. Er vindt altijd een nieuwe toetsing plaats. Een ander aandachtspunt is de maximale hoofdsom. Bij Robuust één miljoen inclusief de overbrugging, maar altijd exclusief de lening op de oude woning.

EEN VOORBEELD TER VERDUIDELIJKING
Klant koopt een nieuwe woning en wil gebruik maken van de meeneemregeling.

*Robuust kijkt altijd alleen naar de gewenste financiering (inclusief overbrugging), maar exclusief huidige hypotheek ter bepaling van de maximale toegestane hoofdsom!

RENTE EN OVERBRUGGING
Door het meenemen van de rente naar het nieuwe onderpand krijgt de lening op het oude onderpand een zogenaamde verhuisrente. Dit betreft het 1 jaar tarief o.b.v. de huidige risicoklasse, wel of geen NHG en moment van passeren van de nieuwe hypotheek. Daarnaast kan er ook sprake zijn van een overbrugging. Deze zijn beiden van belang bij het berekenen van de dubbele lasten gedurende de periode van twee woningen.

Woning nog niet verkocht?
Looptijd dubbele lasten is gelijkgesteld aan de gemiddelde verkooptermijn op de waardepeildatum van het soortgelijke woningtype en in de (directe) omgeving van de te verkopen woning volgens het taxatierapport. In het geval van een Desktop Taxatie van Calcasa hanteren we een verkooptermijn van 12 maanden en in het geval van een verklaring van de verkopende makelaar gaan we uit van de door de verkopende makelaar genoemde verwachte verkooptermijn.

Woning definitief verkocht?
Dubbele lasten tot transportdatum van de oude woning. De nieuwe hypotheeklening inclusief overbrugging wordt opgenomen als eerste inschrijving op het aan te kopen pand en als een eerste of volgende hypothecaire inschrijving op het overbruggingspand. De maximale looptijd overbrugging is 24 maanden.

Extra aandachtspunten

  • Gebruikmaken van de meeneemregeling is mogelijk als er de afgelopen 6 maanden geen achterstanden of onregelmatige betalingen zijn geweest;
  • Bij het beëindigen van een relatie kan slechts één schuldenaar gebruikmaken van de meeneemregeling, mits de mededebiteur hiervoor toestemming verleent;
  • Ten minste 30 dagen voor de aflossing van de oude lening is een aankondiging vereist om gebruik te kunnen maken van de meeneemregeling:
  • Offerte geldigheid bestaande bouw is 3 + 3 maanden en nieuwbouw 6 + 6 maanden;
  • De nieuwe hypotheek dient binnen 6 maanden te passen na aflossing oude hypotheek;
  • In geval van eventueel gesloten buckets zijn deze voor bestaande klanten altijd beschikbaar;
  • Als de bestaande rentevaste periode van het meegenomen leningdeel korter is dan 10 jaar, wordt getoetst volgens de gedragscode hypothecair krediet. Ook de kortere economische looptijd van het meegenomen leningdeel is van invloed op de toetsing.