Hypotheek met NHG

Zeker van je huis, voor nu en later

Robuust begrijpt dat jij graag zeker bent van je huis. Daarom accepteren wij hypotheken met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Met NHG beperk je de risico’s van het niet meer kunnen betalen van je huis. Bijvoorbeeld bij een echtscheiding, of het verliezen van je baan of door andere veranderingen die van invloed zijn op je financiële situatie. NHG denkt graag met je mee. Als je een hypotheek hebt met NHG val je in de laagste risicoklasse. Dat betekent dat je minder rente hoeft te betalen. Dat kan flink schelen over de hele looptijd.

Wat is NHG?

Nederlanders verzekeren zich maar wat graag. En niet alleen verplichte verzekeringen, zoals je zorg- of aansprakelijkheidsverzekering. Of sociale, zoals WW of AOW. We sluiten ook veel onverplichte verzekeringen af. Zoals bijvoorbeeld je telefoonverzekering, of je reisverzekering.

De NHG valt in die laatste categorie. Het is vergelijkbaar met een onverplichte verzekering voor wanneer je je hypotheek niet meer kan betalen. Je betaalt voor NHG 0,6% van de aankoopwaarde van je hypotheek. Deze kosten zijn aftrekbaar voor de belasting.

Hoe krijg je NHG?

Je kan deze verzekering afsluiten bij maar één partij, stichting Waarborgfonds Eigen Woning (WEW). Je kan NHG aanvragen wanneer je hypotheek niet hoger uitvalt dan de gemiddelde huizenprijs (kostengrens NHG). De gemiddelde kostengrens voor 2022 vind je op de website van NHG. Ook moeten je hypotheeklasten voldoen aan de normen voor verantwoord lenen van het Nibud.

Wanneer je je huis gaat verbouwen met energiebesparende voorzieningen (EBV), dan mag je hier bovenop nog 6% lenen voor NHG. Hier geldt een maximaal bedrag voor. Deze vind je hier

Waar ben je tegen verzekerd?

‘Je hypotheek niet meer kunnen betalen’ is een vaag begrip. Het is niet zoiets als een kapot schermpje van je iPhone laten repareren, of een camera die in Guatemala in het water is gevallen. En daarom zijn er voorwaarden aan verbonden, die per geval worden bekeken.

Je hypotheek niet meer kunnen betalen, dat moet voor NHG buiten jouw schuld om gebeuren. Zo krijg je waarschijnlijk geen hulp van NHG wanneer jij je baan bent verloren omdat je drie keer dronken op je werk bent verschenen en daarom bent ontslagen. Of wanneer je een grote nieuwe auto hebt gekocht van je reorganisatieregeling, en je daarna niet meer kan voldoen aan je maandlasten. Maar misschien is het verklaarbaar, en dan zal NHG je wel helpen. Iedere situatie is uniek, ieder aanvraag wordt afzonderlijk beoordeeld.

Senioren verhuisregeling van NHG

Als je binnen nu en 10 jaar AOW ontvangt, dan houden we bij je hypotheekaanvraag rekening met dit inkomen. Meestal is dit inkomen lager dan je inkomen uit loondienst of ondernemerschap. Hierdoor wordt het lastig om te verhuizen naar een andere koopwoning. Maar NHG heeft hier iets op bedacht: de senioren verhuisregeling.

Bij een standaard maximale hypotheekberekening gaan wij ervan uit dat je rente en aflossing betaalt. Heb je een aflossingsvrije hypotheek? Dan zijn je maandelijkse lasten lager omdat je alleen maar rente betaalt en de lening niet aflost. Bij de senioren verhuisregeling houden we dan ook rekening met die aflossingsvrije hypotheek en kijken we naar de werkelijke hypotheeklasten die je gaat betalen voor je nieuwe hypotheek. Hierdoor kan je soms meer lenen dan bij een standaard hypotheekberekening.

Je kan gebruikmaken van de senioren verhuisregeling van NHG als:

  1. Je al in het bezit bent van een koopwoning en je gaat verhuizen naar een andere koopwoning én je nieuwe hypotheek heeft dezelfde of lagere maandlasten dan je oude hypotheek.
  2. Je de rente van je hypotheek minimaal voor 20 jaar vastzet. Soms mag je hiervan afwijken. Vraag je hypotheekadviseur welke mogelijkheden er zijn in jouw situatie.
  3. Je een hypotheek met NHG afsluit.

En wat gebeurt er als ik niet meer kan betalen?

Als je je hypotheek niet meer kan betalen en dat is niet jouw schuld, dan gaat NHG met jou en je hypotheekverstrekker in gesprek. Samen gaan jullie kijken of je je woning toch kan blijven betalen. Als er echt niets anders opzit, dan zal het huis worden verkocht.

Is er een restschuld?

Zit je daardoor met een restschuld, dan betaalt NHG die aan de bank en regelt met jou een betalingsregeling. Wanneer je volledig ‘ter goeder trouw’ was, zal NHG de restschuld zelfs helemaal kwijtschelden. Bekijk alle voorwaarden voor kwijtschelding.

Waarom is er maar één partij voor NHG?

De NHG wordt uitgegeven door Stichting Waarborgfonds Eigen Woning (WEW): een stichting zonder commercieel belang. Het is in 1993 opgericht door het voormalige Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM)  en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Stichting WEW heeft als doel dat een huis kopen en behouden voor zoveel mogelijk mensen bereikbaar moet zijn.

Dat is ook de reden van het maximumbedrag voor de NHG. Als je hypotheek hoger uitvalt dan het gemiddelde, kies je zelf voor het risico om je huis niet te kunnen verzekeren.